Υποστήριξη Μελέτης Προσβάσιμα Συγγράμματα

Πρόσβαση σε Υπολογιστές και σε Ειδικές Εγκαταστάσεις Πληροφοριών της Κεντρική Βιβλιοθήκης

Περισσοτερα »

Καταγραφή Φοιτητών με Αναπηρία

Το ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχομένων προς αυτούς υπηρεσιών μέσω του προγράμματος «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»...

ερωτηματολογιο »

Αίτηση μεταφοράς φοιτητών με αναπηρία

Αίτηση προς την υπηρεσία μεταφοράς φοιτητών/φοιτητριών με αναπηρία (ΦμεΑ)

Καταχωρηση Αιτηση »
Notepad, braille book and braille keyboard
Υπηρεσίες Υποστήριξης

Ποιες υπηρεσίες υποστήριξης προσφέρονται;

Οι ακόλουθες ειδικές υπηρεσίες  μπορούν να παρασχεθούν  ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες

Τύποι Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

Ποιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτονται

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτουν αναπηρίες, περιορισμούς δραστηριότητας και περιορισμούς συμμετοχής. Οι τύποι ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

Man sitting in the psychologist's office and talking
Women taking notes

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο