Δομή

Υποστήριξη για την διευκόλυνση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων φοιτητών που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα

Επικοινωνήστε μαζί μας !

Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες αρχές του Πανεπιστημίου σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη ενός μαθησιακού περιβάλλοντος χωρίς εμπόδια και να παρέχουμε, στους φοιτητές με ειδικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες στις ακαδημαϊκές τους αναζητήσεις. Με τη συντονισμένη υποστήριξη των τμημάτων, των σχολών και των μονάδων, προσπαθούμε να παρέχουμε φροντίδα και υποστήριξη σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες και τη ζωή μέσα στο Πανεπιστήμιο.

Επικοινωνήστε μαζί μας !

Eάν έχετε κάποια κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας που επηρεάζει την ακαδημαϊκή σας απόδοση, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας; μπορείτε επίσης να λάβουν υπηρεσίες από εμάς σε προσωρινή βάση για καταστάσεις όπως σπασμένο βραχίονα διάσειση ή ανάκαμψη από χειρουργική επέμβαση. Επομένως, ακόμη και αν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για υπηρεσίες αυτήν τη στιγμή, λάβετε υπόψη αυτό το ενδεχόμενο σε περίπτωση που συμβεί κάτι στο μέλλον

Ίσως δεν ισχύει για εμένα

Iσως σκέφτεστε, δεν έχω αναπηρία, οπότε αυτό δεν ισχύει για μένα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αναπηρία σε αυτό το πλαίσιο είναι ένας αρκετά ευρύς όρος. Αν και περιλαμβάνει άτομα που είναι κωφά ή με προβλήματα ακοής, τυφλά ή με χαμηλή όραση ή φοιτητές με κινητικά προβλήματα. Περιλαμβάνει επίσης καταστάσεις ψυχικής υγείας όπως άγχος, κατάθλιψη ή διαταραχή μετατραυματικού στρες, χρόνιες παθήσεις υγείας, όπως νόσος του Crohn, διαβήτη ή HIV, καθώς και μαθησιακή αναπηρία, ADHD και μαθητές στο φάσμα του αυτισμού.

Οι ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με αναπηρίες οδήγησε στην δημιουργία Γραφείου υποστήριξης φοιτητών ΕΚΟ

Το γραφείο είναι υπό την αιγίδα της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας (Αντιπρύτανης καθηγ. κ. Δ. Κωβαίος) και στηρίζεται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020
Το γραφείο υποστήριξης μεριμνά για

  • την καταγραφή Αναγκών ΦμεΑ
  • την οργάνωση των εθελοντών για ΦμεΑ
  • οργάνωση της μεταφοράς και μετακίνησης ΦμεΑ εντός και εκτός του πανεπιστημίου
  • διευκόλυνση των ΦμεΑ καθώς και φοιτητών ΕΚΟ στην παρακολούθηση των μαθημάτων
  •  διευκόλυνση συμμετοχής ΦμεΑ στις εξετάσεις
  • την επίλυση καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΦμεΑ.
  • την οργάνωση συναντήσεων-συζητήσεων με τους ΦμεΑ για την ενημέρωση τους σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του πανεπιστημίου αλλά και τη συζήτηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Η νέα αυτή δομή λειτουργεί στο ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ, γραφείο 18

Μετάβαση στο περιεχόμενο