Υπηρεσίες

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση ραντεβού

Υπηρεσία μεταφοράς φοιτητών με αναπηρία

Βελτίωση φυσικής προσβασιμότητας

Υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Υποστήριξη μελέτης με προσβάσιμα συγγράμματα

Ψυχολογική στήριξη με σύμβουλους ψυχολόγους

Κοινωνική στήριξη μέσω της δόμης "Φοιτητών Κήποι"

Ενίσχυση εισοδήματος με ανταποδοτικές υποτροφίες

Notepad, braille book and braille keyboard
Μετάβαση στο περιεχόμενο