Διερμηνεία και χειλεανάγνωση στην τηλεκπαίδευση των φοιτητών


Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, τα πανεπιστήμια έπρεπε να αναπτύξουν γρήγορα στρατηγικές για να υποστηρίξουν τους φοιτητές. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας αποτελεί το βασικότερο εργαλείο υλοποίησης των στρατηγικών αυτών. Η παράδοση των μαθημάτων μέσω της τηλεδιάσκεψης είναι πλέον ένα καθολικό γεγονός στο πανεπιστήμιο
Στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης οι κωφοί και βαρήκοοι φοιτητές για να παραμείνουν αφοσιωμένοι στις σπουδές τους χρειάζονται περισσότερη στήριξη, από το πανεπιστήμιο, σε σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές
H Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και φοιτητικής Μέριμνας αναγνωρίζοντας την ανάγκη άρχισε, μέσω του γραφείου υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων ( Ε.Κ.Ο), να λειτουργεί την υπηρεσία εξ αποστάσεως διερμηνείας. Έτσι με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των φοιτητών με προβλήματα ακοής, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην επικοινωνία.
Σκοπός της υπηρεσίας είναι η λειτουργία υπηρεσίας εξ αποστάσεως διερμηνείας των παραδόσεων μαθημάτων του πανεπιστημίου που υλοποιούνται με τη χρήση εφαρμογών τηλεδιάσκεψης. Μέσω αυτής της υπηρεσίας και με τη με τη χρήση νέων και σύγχρονων τεχνολογιών υψηλής ποιότητας, προσφέρονται πολλαπλοί τρόποι επικοινωνίας (Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, χειλεανάγνωση) σε κωφούς και βαρήκοους φοιτητές

Η πρώτη πιλοτική φάση υλοποιήθηκε την περίοδο Μάρτιος – Ιούλιος 2020.με μεγάλη επιτυχία και αποδοχή τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους διδάσκοντες του πανεπιστημίου
Από τις 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή η δεύτερη φάση υποστήριξης της τηλεκπαίδευσης, με διερμηνεία και χειλεανάγνωση, σε κάθε περίπτωση που το χρειάζονται και το επιθυμούν οι κωφοί και βαρήκοοι φοιτητές

Για τηλεφωνικά ραντεβού και ενημέρωση
Ιστοσελίδα: https://studentaid.auth.gr
Skype : Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών ΕΚΟ ΑΠΘ
Εmail: studentcare@auth.gr
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 2310999888

Γραμματεία Κοινωνικής Μέριμνα
Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών Ε.Κ.Ο. ΑΠΘ
Γραφείο 18 Κτίριο Διοίκησης «Θ. Καραθεοδωρή»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

Share this post

Skip to content