Σταδιοδρομία

tartan-track-2678543_1920

Οι περισσότεροι φοιτητές βρίσκονται στο σταυροδρόμι μετά την αποφοίτησή τους και η μετάβαση από την ακαδημαϊκή ζωή σε μια καριέρα μπορεί να αποδειχθεί μια δύσκολη στιγμή για πολλούς. Οι φοιτητές ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ωστόσο, αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις μετά το πανεπιστήμιο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι πόροι που ασχολούνται ειδικά με την πορεία από το πανεπιστήμιο έως τη σταδιοδρομία. 


Κρίσιμο στοιχείο, της διαδικασίας σχεδιασμού σταδιοδρομίας για φοιτητές ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, είναι η προετοιμασία της ήδη κατά την διάρκεια των σπουδών στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο μας, προσφέρει μια ποικιλία μαθησιακών επιλογών που μπορούν να εξερευνήσουν οι φοιτητές, όπως πρακτική άσκηση, συνεργατικές μαθησιακές εμπειρίες και ανεξάρτητες ευκαιρίες σπουδών. Οι πόροι σταδιοδρομίας λαμβάνουν υπόψη ολοένα και περισσότερο φοιτητές με ειδικές ανάγκες.

Προετοιμασία καριέρας πριν από την αποφοίτηση

Η αξιοποίηση των πόρων σταδιοδρομίας στο πανεπιστήμιο είναι σημαντική για κάθε φοιτητή, ανεξάρτητα από το εάν ζουν με αναπηρία ή όχι. Η προετοιμασία σταδιοδρομίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία και να ξεχωρίσουν όταν εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης υλοποιεί δράσεις προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΑΜΕΑ, παλλινοστούντες, μετανάστες, άτομα με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κτλ) με στόχο την ανάπτυξη των επαγγελματικών τους προσόντων και την ενίσχυση της εργασιακής τους ένταξης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://career.auth.gr

Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι ένα άλλο σημαντικό συμπλήρωμα στην ακαδημαϊκή μελέτη σχετικά με την πορεία από το πανεπιστήμιο προς τη σταδιοδρομία. Οι υπηρεσίες σταδιοδρομίας στα περισσότερα κολέγια θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των φοιτητών στην πρακτική άσκηση, προκειμένου να δείξουν στους πιθανούς εργοδότες μια μεγάλη ποικιλία δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής και της συντροφικότητας εκτός των παραδοσιακών ακαδημαϊκών.

Περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά την πρακτική άσκηση στην Ελλάδα: https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=93

Περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά την πρακτική άσκηση στο Εξωτερικό:
https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship

Μετάβαση στο περιεχόμενο