Εθελοντές

Ομάδα Εθελοντών Γραφείου Υποστήριξης Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων

Το γραφείο υποστήριξης φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ), στην προσπάθειά του να διευκολύνει όχι μόνο τις σπουδές των φοιτητών με αναπηρίες αλλά και τη συμμετοχή τους στη φοιτητική ζωή και στις δραστηριότητες του Α.Π.Θ., οργανώνει ομάδες εθελοντών φοιτητών/τριων, οι οποίες συνεργάζονται με τους ενδιαφερόμενους ΦμεΑ  για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων τους. Οι εθελοντές εκπαιδεύονται σε σεμινάρια που οργανώνει η Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών ΕΚΟ. Υπάρχουν εθελοντές για τη διερμηνεία νοηματικής, για τη μετακίνηση κινητικά αναπήρων και τυφλών φοιτητών μέσα στην πανεπιστημιούπολη, κ.λπ.

Δήλωση Συμμετοχής

Οι εθελοντές θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στη παρακάτω φόρμα καταγραφής

    Μετάβαση στο περιεχόμενο